Velkommen til Solgaven Vejle

Læs brochure

Hvordan kommer man på Solgaven

Målgruppen på Solgaven er blinde og svagsynede med et svært synshandicap.

Derudover skal man have behov for hjælp i det daglige, og man skal vurderes til at have noget ud at være sammen med andre synshandicappede.

De fleste beboere er mentalt velfungerende ældre senblinde, men der er også en lille gruppe lidt yngre beboere.

Desuden modtager Solgaven 8 borgere i dagtimerne, som deltager i det normale liv på lige vilkår.

Det er ens hjemkommune, oftest Myndighedsafdelingen, man skal henvende sig til, hvis man ønsker at blive visiteret til Solgaven; dette gælder både dagcenterophold og bolig.

Når hjemkommunen har bevilget et ophold, videresendes ansøgningspapirerne til Solgaven, hvor ansøgningen i samarbejde med Vejle kommune vurderes endnu engang.

Herefter orienteres ansøger, om man er kommet på ventelisten.

Har man problemer med at få bevilget ophold på Solgaven, kan man kontakte Dansk Blindesamfunds konsulent i sit lokalområde eller centerlederen på Solgaven. Her kan man blive informeret om ankemuligheder og om, hvor man kan hente hjælp.

Hvad kan Solgaven, som andre ikke kan?

Brugerne siger, at det vigtigste er: