Link til forsiden
Udprint af siden
Link til sitemap
Link til adgangforalle.dk

Hvordan kommer man på Solgaven?

Målgruppen på Solgaven er intellektuelt velfungerende synshandicappede med en synsnedsættelse på mindst 6/60.

Derudover skal man have behov for bistand i det dgl., og man skal vurderes til at have noget ud at være sammen med andre synshandicappede.

De fleste beboere er ældre senblinde, men der er også en lille gruppe lidt yngre.

Desuden modtager Solgaven 8 borgere i dagtimerne, som deltager i det normale liv på lige vilkår.

Det er ens hjemkommune- oftest hjemmeplejekontoret, som man skal henvende sig til, hvis man ønsker at blive visiteret til Solgaven; dette gælder både dagcenterophold og bolig.

Når hjemkommunen har bevilget et ophold, videresendes ansøgningspapirerne til Vejle kommune, hvor ansøgningen i samarbejde med Solgaven vurderes endnu engang.

Herefter orienteres ansøger, om man er kommet på ventelisten.

Har man problemer med at få bevilget ophold på Solgaven kan man kontakte Dansk Blindesamfunds konsulent i sit lokalområde eller centerlederen på Solgaven; her kan man blive informeret om ankemuligheder og om, hvor man kan hente hjælp..

En beskrivelse er aldrig helt dækkende- hvordan beskrives feks. atmosfæren i et hus!

Er Man derfor i tvivl om man har lyst til at bo på Solgaven, er man velkommen til at besøge os, evt. sammen med sin familie.

Der vil blive arrangeret en rundvisning i huset, og de vil kunne tale med nogen af beboerne.

Nærmere aftale herom træffes på tlf. 75 816211.

Solgaven | Solgavealle 14 | 7100 Vejle | Tlf. 75 81 62 11 | solgaven@Opdater venligst din browser!vejle.dk