Link til forsiden
Udprint af siden
Link til sitemap
Link til adgangforalle.dk

Om beboerne

Beboerne på Solgaven er fortrinsvis intellektuelt velfungerende ældre mennesker, der er blevet synshandicappede sent. For at komme på Solgaven skal man have behov for praktisk bistand i det daglige, og det er ens bopælskommune, der vurderer, om ens behov for bistand svarer til en visitation til Solgaven.

7 af Solgavens lejligheder er forbeholdt lidt yngre mennesker, og der arrangeres særlige aktiviteter sammen med denne gruppe.

Som beboer får man hjælp til det, man ikke selv kan, dvs, at det forventes at man fortsat udfører opgaver selv.

Hver beboer får lavet en handleplan. Denne plan for bistand, pleje, træning og aktivitet udarbejdes i tæt samarbejde med beboeren, idet selvbestemmelse for beboerne er en af Solgavens grundlæggende værdier.

I forbindelse med indflytning får man normalt besøg af personale fra Solgaven; der bliver mulighed for at stille spørgsmål, og der udleveres en beboerbrochure med detailoplysninger om livet på Solgaven.

Beboeren opfordres til- evt. sammen med familien, at få noteret en livshistorie, så personalet kommer til at kende den person, de skal pleje, lidt bedre.

Det er selvfølgelig helt frivilligt, ligesom man selv bestemmer, hvad man vil fortælle om.

Solgaven | Solgavealle 14 | 7100 Vejle | Tlf. 75 81 62 11 | solgaven@Opdater venligst din browser!vejle.dk