Link til forsiden
Udprint af siden
Link til sitemap
Link til adgangforalle.dk

Om personalet

Solgaven er for personale rygefrit i arbejdstiden.

Der er ansat ca. 75 personer af mange forskellige uddannelses-kategorier, feks, SSA, SSH, sygehjælpere, fysioterapeut, sygeplejersker, beskæftigelsesvejledere, pædagoger m.m., og der er tillige ansat en del med anden etnisk herkomst, og det anses for en styrke på Solgaven at være tværkulturel.

På Solgaven arbejdes der i fællesskab med at fastholde og udvikle et godt arbejdsklima,- man taler ikke om hinanden, men med hinanden!

Arbejdstiden tilrettelægges individuelt; der arbejdes i selvstyrende teams med kontaktperson-ordning, og beslutningskompetencen ligger hos den enkelte med baggrund i dennes uddannelseskompetence.

På Solgaven inddrages beboeren i alle beslutninger, og begreber som værdighed, tryghed og humor præger hverdagen.

Solgaven har et velfungerende samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg, og arbejdet i disse fora prioriteres højt. 

I personaleforeningen planlægges sociale aktiviteter, og de mange gode oplevelser i fællesskab medvirker til, at man også i hverdagen arbejder godt sammen.

Solgaven | Solgavealle 14 | 7100 Vejle | Tlf. 75 81 62 11 | solgaven@Opdater venligst din browser!vejle.dk