Om Personalet

På Solgaven værdsætter vi ikke blot, at beboerne er forskellige; vi sætter også pris på faglige forskelligheder.

Der er ansat omkring 70 medarbejdere: Sygeplejersker, sosu-hjælpere, sosu-assistenter, pædagoger, ernæringsassistenter, terapeuter, tekniske servicemedarbejdere med flere.

Der er tradition for et godt samarbejde på Solgaven.

Personalet har deres primære tilknytning til én af de to plejegrupper. Det giver medarbejderne et bedre kendskab til beboerne, der heller ikke skal forholde sig til alle ansatte.

Der er personale på arbejde døgnet rundt.

I fællesskab med at fastholde og udvikle et godt arbejdsklima.


På Solgaven arbejdes der i fællesskab med at fastholde og udvikle et godt arbejdsklima,- man taler ikke om hinanden, men med hinanden!

Beboerne inddrages i alle beslutninger


På Solgaven inddrages beboeren i alle beslutninger, og begreber som værdighed, tryghed og humor præger hverdagen.

Velfungerende samarbejds- og sikkerhedsudvalg


Solgaven har et velfungerende MEDudvalg og Arbejdsmiljøgruppe, og arbejdet i disse fora prioriteres højt.

I personaleforeningen planlægges sociale aktiviteter.


I personaleforeningen planlægges sociale aktiviteter, og de mange gode oplevelser i fællesskab medvirker til, at man også i hverdagen arbejder godt sammen.